Rusmidler

Rusmidler

Samfunnsvirkninger som skyldes rusmisbruk:

– Økning av kriminalitet.

– Sosiale vansker.

– Jobb.

– Helseproblem.

– Trafikale ulykker.

– Uønsket graviditet.

– Økonomi.

 

Virkninger på dine egne vegner:

– Vanskeligere å få seg jobb.

– Økonomien.

– Påvirkning av neste generasjon.

– Familievansker.

– Vold.

– Brutalitet.

 

Sammenligningen med kriminalitet, økonomi og vold er at samfunnet sin plikt er å forhindre psykiske og fysiske skader i samfunnet. Disse skadene er forårsaken (i denne sammenhengen) av rusmisbrukere.

Hvor ofte skjer det skader innenfor rus?

Forskere ved folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevoll sykehus. Alle skadepasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden, ble inkludert i studien. Unntaket var pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning, i hovedsak overdose.

Dette var en artikkel fra helsebiblioteket.no. Det er en av mange artikler om rus, skader og overdose. Overdose og skader skjer overraskende ofte. 1/3 pasienter som blir innlagt på akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus er på grunn av skader og påvirkninger av rusmidler.

Hva er egentlig rus?

Rus er stoffer som gir er umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. Det sier trygghetsnett.no.

Rus kan være midler som:

– Sigaretter.

– Alkohol.

– Hasj.

– Heroin.

 

Hvorfor opplever ungdom rus?

Ungdom blir lett avhengig og som ung blir du kanskje lettere påvirket av folk rundt deg, som for eksempel foreldre, venner og kjæreste.

Lokalt:

Her i namdalen skjer det i gjennomsnittet 10 voldshendelser der rus er innblandet, dette skjer vanligvis natt til søndag 01.00-03.00 tiden.

Generelt:

Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol ligger på 14-15 år. Ecstasy er ikke det vanligste partydopet, det er alkohol. Jenter tåler mindre alkohol enn gutter. Det finnes heller ingen sikker dose av narkotiske stoffer.

 

 

Kilder:

Rvstelefoner.no

Namdalsavisa/NA.no

Trygghetsnett.no

Helsebiblioteket.no

Annonser

4 thoughts on “Rusmidler”

  1. Bra at det er mye informasjon i innlegget og det er oversiktlig, skulle ønsket at det var litt mere om hvorfor ungdom opplever rus.

  2. det var en bra blogge dere som skrev det ned hvor fik dere det fra der skrev veldig mye og det var bra at det handlet om rus og påvirkninger av rus

  3. Veldig flott artikkel, dera har gidd meg mer kunskap om va som skjer i nærområde og hva rus egentlig er og gjør med oss. Kunne ha skrevet litt mere om hvem som påvirker oss og hvordan de påvirker oss? Alt i alt synes jeg at dette var en beldig god artikkel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *