Hva skjer med kroppen

Hva skjer i kroppen:  Når alkoholen kommer ned i magen og tarmene blir den straks topp i blodet og fraktet i kroppen. Pupillene blir større, alkoholen påvirker hormonene. Hvis du drikker alkohol ofte over lenger ti blir levra, tynntarmen, bukspyttkjertelen og magesekken

Hva skjer med kroppen når man er utsatt for alkohol.

Man kommer i ubalanse man blir svimmel og kan kaste opp. Man er ikke helt seg selv man kan si mye dritt til andre eller seg selv uten å bry seg. Man er ikke helt seg selv og har ikke kontroll.

Overdreven og langvarig bruk av alkohol fører til helseskade. Mer en 60 forskjellige sykdommer er knyttet til alkoholbruk. Det store individuelle forskjeller på langtidsvirkningene av alkohol, og forskerne kan ennå ikke forklare denne ulikheten. Men generelt vil personligheten endres, og nervesystemet, leveren og andre organer i kroppen skades.

Dette skjer i kroppen:

STRUPE : det er beregnet 10 prosent av mens kreftsykdom og 3 prosent av kvinners kreftsykdom i Europa skyldes alkoholkreft i munnen, svelg, strupe, og spiserør er knyttet til et høyt alkoholinntak.

BRYST: viss kvinner drikker et glass til to glass vin om dagen øker brystkreft risikoen med gjennomsnitt 10 prosent.

KVINNELIG KJØNNSORGAN: mye alkohol kan gjøre at kvinner mister menstrasjon og blir infertile. Samtidlig øker risikoen for abort, prematur døfødsel.

MANNELIG KJØNNSORGAN: ereksjonssvikt er en vanlig bivirkning av alkohol. Alkohol er også hemme hormonproduksjon, testikkelfunksjon og dermed gi infertilitet.

BLÆRE: Når du drikker alkohol går mengden antiduretisk hormon ned slik at urinproduksjon øker.

MAGEN: alkohol kan gi skade på mageslimhinnen, svekke enzymer og hindrer næringsstoffer fra og bli absorbert. Mye alkohold kan også gi diaré og kramper.

LEVER: Alkohol er spesielt skadelig for leveren organet som bryter ned. risikoen for leverskade ser ut til å øke først ved daglig inntak på 2-3 alkoholenheter. Drikker man mye og ofte, kan man få fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever.

Mange kan også få diabetes.

HJERTE OG –KAR: Enklere studier vist at 1-2 glass daglig kan redusere sjansen for å utvikle hjertesykdom, men forskningen er tvetydig. Forskning viser også at alkohol kan gi høyt blodtrykk, som øker risikoen for hjertesykdom.

SVETTE: Alkohol er en av de hyppigste årsakene til nattsvette i Norge det er kroppen som bryter ned alkoholen.

HJERNEN: alkoholden som ikke brytes ned av leveren, går til resten av kroppen, inkludert hjernen. Alkohold kan påvirke deler av hjernen som kontrollerer hjernen.

APPETITT: Alkohol gjør ofte at vi får lyst til å spise, ofte usunn mat.

IMMUNFORSVARET: Alkohol reduserer de hvite blodcellenes evne til å eliminere infeksjon. Kroppen er mer utsatt for sykdom et helt døgn etter alkoholinntak. Alkohol kan gi et generelt dårlig immunforsvar og kan gjøre det vanskelig for eksempel å bli kvitt en langvarig forkjølelse.

TRENING: Når man drikker alkohol , senkes aktiviteten i sentralnervesystemet, også dagen etterpå.

Se for deg at du er på fest og drukket det kan hende du sier mye rart, oppfører deg rart det kan hende du spyr er svimmel. Det kan hende du begynner å slås med noen.

Annonser

Hvorfor begynner du med rusmidler?

Hvorfor begynner du med rusmidler?
Hva er årsaken til at ungdommer begynner med rusmidler? Er det på grunn av status? Oppmerksomhet? Eller nysgjerrighet? Det kan vi svare på.
Ungdommer i dag har en hektisk hverdag og opplever mye krav. Det kan føre til at de bruker rusmidler for å roe ned stresset og komme seg litt ut av hverdagen. Noe som påvirker skolelivet og studiene. Ungdommer møter ofte på utfordringer både i skolelivet og på fritiden, som øker stressnivået deres. Det er vanskeligere å si nei til rusmidler når de er midt oppe i en stressende situasjon. De tenker på det som en utvei fra hverdagen.
Det kan være mere fristende når de i rundt deg holder på med rusmidler. Du kan være opptatt av status og å passe inn. For ungdommer betyr det sosiale livet veldig mye. Noen føler de må bruke rusmidler for å passe inn. I noen vennegjenger blir noen utestengt på grunn av at de ikke bruker rusmidler. For noen kan det være mer fristende og viktigere det de i rundt deg mener og sier, enn hva foreldrene mener. De vil også ha status for at de er usikker på seg selv, så de gjør alt for å passe inn.
De fleste ungdommer sliter med livet og ser på rusmidler som en utvei. De misbruker rusmidler til smertestillende. Noen bruker det også for frykt, for å glemme frykten. Hvis noen har opplevd noe traumatisk, vil de nok glemme det og få tankene over til noe annet, så da bruker de rus. De fleste ungdommer har dårlig selvtillit, så de bruker rus som et middel for å føle seg bedre eller for å bli akseptert av seg selv og andre. Noen begynner med rus hvis de har lite utdanning og har bommet på skolegangen. Da kan de føle at de har mislyktes og vil få det bedre.
Bruk av rusmiddel kan være arvelig. Hvis noen av foreldrene, besteforeldrene eller noen annen i slekta er avhengig av rus, er det stor sannsynlighet at du også begynner med det. Da har du også bedre tilgang til rusmidler. Hvis du har en vennegjeng, og de bruker rusmidler men ikke du, da kan de presse deg og til å prøve. Du kan fortsatt si nei, men de fortsetter å presse deg. Det kalles gruppepress. De trenger ikke så veldig å presse deg til det, men du kan fortsatt føle presset bygge seg opp.
Hvis du er litt utenfor, eller ikke har så mange i rundt deg, kan det påvirke deg til å begynne med rusmidler for å få oppmerksomhet. Da trur du at andre vil legge merke til deg og begynner å bry seg. Det er noe positivt med at de da legger merke til deg, men det er negativt at de legger merke til deg på den måten. De kan fortsatt sette stor pris på den oppmerksomheten og bryderiet du får selv om det ikke er noe positivt for deg og din framtid som rusmisbruker. Nysgjerrigheten din kan også påvirke. For når du ser og hører at du ikke skal bruke rusmidler, kan det være mer fristende å prøve, og når du da først prøver, blir du avhengig.

Annonser

Rusmidler – virkemidler og regler

                   Rusmidler

– virkemidler og regler

Vi har om dette temaet.

Finn ut: Hvilke virkemidler har vi i Norge for å begrense tilgjengeligheten av rusmidler?

Diskuter: Hvilke fordeler og ulemper er det med disse virkemidlene?

REGLER:

Alkoholloven sier at man må være 18 år for å kjøpe øl og vin, og 20 år for å kjøpe brennevin. Det er forbudt å kjøpe alkohol til personer som er under 18år. Alkoholloven § 1-1 sier at lovens formål er «å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Det er ikke lov til å reklamere om Alkohol. Alle former for oppbevaring, kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer som rusmiddel er derimot forbudt. Hvert fjerde barn under 18 år bor i en familie der minst en person misbruker alkohol, tabletter eller andre rusmidler. Dette misbruket går ut over andre, som oftest barnet til rusmisbrukeren. En av lovene som prøver og forhindre dette er at det er ulovlig og selge eller oppbevare narkotiske stoffer.

 

VIRKEMIDLER:

Vi har politi som setter fulle folk i varetekstfengsel, Vi har begrenset på hvor mye alkohol som er tillat over grensen. Forelder/familie, alkoholloven, fengselsstraff man kan bli straffet i fengsel. Det er ulovlig å kjøpe alkohol til mindre åringer. Venner er med på å påvirke noen i vennegjeng fordi hvis noen i vennegjengen drikker, da føler noen seg utestengt fordi de ikke drikker alkohol og da vil den personen drikker fordi alle sammen gjør det unntatt den personen. Foreldre påvirker ungene. Storesøsken påvirker også.

Annonser

Alkoholloven, hvorfor er den så streng?

Alkoholloven, hvorfor er den så streng?

Alkoholloven sørger for å få ned skadene ved å begrense bruken av alkoholholdige drikkevarer som overdreven alkoholdrikking ofte fører til. En annen grunn or en slik lov er til hjelp å beskytte, eller i verste fall begrense, mindreårige i å få tak i alkohol som kan ødelegge ens helse da dens hjerne ikke er fullstendig utviklet.

Utdrag fra alkoholloven § 1-5. Aldersgrenser. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3(22%-60%) må ikke skje til noen som er under 20 år.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1(2,5%-4,7%) og 2(4,7%-22%) må ikke skje til noen som er under 18 år

 

Hvordan forebygger vi salg av rusmidler?

 • Åpningstider i vinmonopolet
 • Priser på rusmidler
 • Tilgjengelighet av rusmidler
 • Aldersgrense
 • Ikke noe reklame for noe slags rusmidler
 • Lav promillegrense
 • Tobakken/Sigarettene skjules i kjøpestedene.
 • Skoleprogrammet FRI, skolens forebygging. Fri er en kampanje som vil forebygge rusmisbruk av ungdommer. Det blir brukt på ungdomsskoler hvor en kontrakt blir delt ut til elevene. Hvis foreldrene til eleven underskriver er eleven med i trekningen av en premie, hvis han eller hun er rusfri på tidsperioden av et år.
 • Tiltak mot rusmidler, som virkelig fungerer. Det er vanlig å skille mellom tilbudsreduserende og etterspørselsreduserende tiltak innen rusforebygging. Tilbudsreduserende tiltak er tiltak som regulerer tilgjengeligheten og betingelsene for bruk. Eksempler er aldersgrenser, avgifter/priser, begrensninger i antall salgssteder, begrensninger i åpningstider, offentlige monopoler og regulering av reklame. Generelt er dette ofte upopulære tiltak, men hevdes å være av de mest virksomme. Erfaringer fra USA og Norden viser at større endringer i tilgjengeligheten, har betydelig innvirkning på salget av alkohol. For å redusere etterspørselen etter rusmidler, har vi flere strategier vi bruker. Informasjonsbaserte tiltak setter fokus på kunnskap om og skadevirkninger av rusmidler. Informasjonen skal etter intensjonen forebygge rusmiddelmisbruk.

Utdrag fra http://sites.helsedirektoratet.no/sites/fristed/Sider/default.aspx: FRI er et program som skal hjelpe deg som går på ungdomsskolen til å ta dine egne valg. Spesielt når det gjelder tobakk og rusmidler, men også på andre områder i livet.

FRI betyr frihet til å tenke selv, til å si det du mener og velge hvem du vil være. Og ikke minst – til å være FRI fra avhengighet.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Følger av rusbruk

Misbruk av rus har ofte resultert i skader, på en selv, andre og ens pengebok. Rus danner en avhengighet fordi det inneholder stoffer som en ikke kan gå uten i en lengre tidsperiode. Hvis en ikke får rus som han behøver for å dekke avhengigheten, føler han seg slapp, svak og er i et ganske dårlig humør. Ofte gjør denne avhengigheten det at folk gjør mange forskjellige, og ulovlige ting, for å få tak i rus. Men dette skjer bare i de verste rusmidlene (narkotika). Hvis man for eksempel går uten sigarett eller snus spør man kanskje bare en venn om en røyk eller snus. Det kommer naturligvis an på hvordan vennene dine er i forhold til rus. Hvis du er den eneste i vennegruppa som beruser seg, virker du ganske tåpelig. Du prøver å gjøre deg selv kulere, men dette gjør deg ikke kul.

 

Kilder:

Ung.no lovdata.no wikipedia.no http://sites.helsedirektoratet.no/sites/fristed/Sider/default.aspx (fri)

Dempende, stimulerende og hallusinogene?

Dempende, stimulerende og hallusinogene?

Vi var bare 14 år den dagen vi ble invitert ut på fest av 10endeklassingene. Vi skulle møte en bil som kjørte oss til festen, men på veien ble vi blant annet spord om vi ville ha hasj, alkohol og LSD. Vi var redde for å si nei så vi stappet i oss alt vi fikk.

Etter den natten husket vi ingenting, derfor velger vi å legge ut dette innlegget så vi kanskje hjelper noen andre der ute.

Det finnes mange forskjellige typer rusmidler som blant annet alkohol, tobakk og narkotika. De kan påvirke forskjellig som å bli svimmel, humørsvingninger, se syner osv… Vi har plassert noen rusmidler i forskjellige kategorier: Dempende, stimulerende og hallusinering.

Stimulerende.

-det menes med at men blir hyperaktiv og kan få søvnproblemer, blir veldig konsentrert eller kan bli sur og voldelig.

Det farligste stimulerende rusmidlet er alkohol.

Kokain har en effekt men er ikke lenger lovlig som et legemiddel.

Steroider er et populært rusmiddel for folk som trener og virkelig vil holde seg våken og aktiv.

Amfetamin er det eneste norske legemiddelet i Norge som er lovlig og stimulerende.

Ecstasy og crack er stimulerende

Metamfetamin

Dempende.

-det som menes med dempende rusmidler er at man blir rolig, kan sovne eller få store depresjons problemer. Man kan også miste mat lysten helt og ikke spise på kjempe lenge.

Alkohol er dempende.

Hasj/cannabis

Rohypnol er en «sove medisin» den er også skjent for doping til voldtekt.

Heroin

 

hallusinogene

-det er stoffer som kan få deg til og se ting selv om de ikke er der, det er et farlig rusmiddel når det kommer til enkelte stoffer.

LSD, man ser mange farger og blir helt rar

Fleinsopp, er en sopp som finnes blant annet i norske skoger.

Alkohol

 

Diskusjon: avhengighet er når man føler et behov for «rusmiddelet»

Avhengighet er når man ikke klarer å slutte med «rusmiddelet»

Men MÅ ha det man er avhengig av og tenker på det hele tiden. Avhengighet kan skade kroppen fysisk og psykisk mange blir lagt inn på avrusning og blir aldri helt friske. Vi opplevde ingen behov for noe stoffer eller andre midler.

 

Det vi fant ut var de mest vanlige rusmidlene for ungdommer nå til dags er:

-alkohol

-snus

-røyk

-hasj / cannabis

-ecstasy

-pencilin

 

Det vi fant ut var at det mest skadelige rusmiddelet er alkohol, mest folk dør og har dødd av alkohol.

Vi fikk mange bivirkninger i ettertid av den festen. Vi var kvalme og kastet opp i en uke, vi så syner og hadde problemer med å forstå hvor vi var og hva vi gjorde. Vi var aldri med de folkene igjen, og skjønte litt mer om hva rusmidler var og at det er farlig.

DRIKK, FOR FAEN!

DRIKK, FOR FAEN!

Vi ante ikke at drikkepresset var så stort blant unge mennesker som det er i dag. Mange lærer tidlig virkningene og farene med alkohol gjennom egne og andres erfaringer. Vi drikker mere enn noen gang fordi det er stemningsskapende og vi ungdommer er nysgjerrige på virkningen av alkohol.

Her er noen gode grunner til å takke nei til drikkepresset. Du kan si nei, si at du har førerkortet og at du kan kjøre, er du opptatt av trening er det en fin grunn eller så kan du rett og slett bare ha med din egen drikke. Du kan også forberede noen motspørsmål, f.eks jeg har det like gøy uten å drikke alkohol eller foreldrene mine blir «pissed» hvis jeg drikker.

I dagens samfunn er det blitt normalt å drikke alkohol. Dette er et stort problem. Unge mellom 14-16 år drikker stadig mer alkohol. Dette kan få store konsekvenser senere i livene deres. Det er også mange som ikke vil drikke hvis de er mindreårige, men er de på fest og det er drikke der kan de føle presset. Hvis du er den eneste som ikke drikker kan du føle deg utestengt, det fører til gruppepress. Hvis du ikke klarer å takle gruppepresset, drikker du. Det er ikke bra. Jeg personlig har opplevd drikkepress før. Jeg gråt og gråt. Det var den verste kvelden\natten i mitt liv, men jeg klarte å si nei. Hvis vennene dine ikke kan akseptere det må du tenke over hvor gode venner det egentlig er. Jeg klarte å si nei, det kan DU også klare.

Dette er noen konsekvenser du kan få hvis du drikker som mindreårig:

 • Du kan få alkoholproblemer senere i livet ditt.
 • Du kan få psykiske og fysiske skader.
 • Du kan lettere starte med dop og narkotika.
 • Du kan lettere bli syk.

Hvis du kommer i denne situasjonen synes vi du skal gjøre det du du selv mener. Mange vet sikkert ikke hvordan de skal håndtere drikkepresset, men det handler egentlig bare om å stå for det man sier og gjør. Du trenger jo ikke å dra på festen hvis du er redd for å si at du ikke vil drikke, men har du bestemt deg for å dra må du klare å stå opp for deg selv.

Rusmidler

Rusmidler

Samfunnsvirkninger som skyldes rusmisbruk:

– Økning av kriminalitet.

– Sosiale vansker.

– Jobb.

– Helseproblem.

– Trafikale ulykker.

– Uønsket graviditet.

– Økonomi.

 

Virkninger på dine egne vegner:

– Vanskeligere å få seg jobb.

– Økonomien.

– Påvirkning av neste generasjon.

– Familievansker.

– Vold.

– Brutalitet.

 

Sammenligningen med kriminalitet, økonomi og vold er at samfunnet sin plikt er å forhindre psykiske og fysiske skader i samfunnet. Disse skadene er forårsaken (i denne sammenhengen) av rusmisbrukere.

Hvor ofte skjer det skader innenfor rus?

Forskere ved folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevoll sykehus. Alle skadepasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden, ble inkludert i studien. Unntaket var pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning, i hovedsak overdose.

Dette var en artikkel fra helsebiblioteket.no. Det er en av mange artikler om rus, skader og overdose. Overdose og skader skjer overraskende ofte. 1/3 pasienter som blir innlagt på akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus er på grunn av skader og påvirkninger av rusmidler.

Hva er egentlig rus?

Rus er stoffer som gir er umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. Det sier trygghetsnett.no.

Rus kan være midler som:

– Sigaretter.

– Alkohol.

– Hasj.

– Heroin.

 

Hvorfor opplever ungdom rus?

Ungdom blir lett avhengig og som ung blir du kanskje lettere påvirket av folk rundt deg, som for eksempel foreldre, venner og kjæreste.

Lokalt:

Her i namdalen skjer det i gjennomsnittet 10 voldshendelser der rus er innblandet, dette skjer vanligvis natt til søndag 01.00-03.00 tiden.

Generelt:

Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol ligger på 14-15 år. Ecstasy er ikke det vanligste partydopet, det er alkohol. Jenter tåler mindre alkohol enn gutter. Det finnes heller ingen sikker dose av narkotiske stoffer.

 

 

Kilder:

Rvstelefoner.no

Namdalsavisa/NA.no

Trygghetsnett.no

Helsebiblioteket.no

Smuglersprit

Smuglersprit

Smuglersprit er sprit som ikke er kvalitets sikkert og kan derfor inneholde metanol som lager den veldig farlige giften, maursyre. Derfor må unge og voksne være forsiktige med hva de kjøper og putter i munnen. Du skal ALLTID vite hva som er i glasset, i dunken eller i pillen.

Konsekvenser av inntak av hjemmebrent eller lignende:

 • Hvis metanol når øynene kan du bli blind.
 • Hvis du drikker for mye metanol kan det bli for mye metanol for hjernen og du dør.
 • Hvis du får så mye at du kollapser, kan det være kritisk hvis en ikke får hjelp umiddelbart.
 • Du kan oppleve kvalme, hodepine, pustevansker og lignende som bivirkninger.
 • Immunforsvaret vil bli sterkt svekket.
 • Ulykker kan skje med de som smugler og de som kjøper.

Stadig hører vi at smuglersprit blir stoppet i tollen eller på grensene til Norge. Hvorfor vil ikke Stortinget ha smuglersprit inn til Norge? Jo det er mange grunner til det. Noen av grunnene er blant annet at det helseskadelig, det blir også mer kriminalitet fordi de som smugler inn gjør noe ulovlig og den som kjøper kan finne på noe ulovlig når han har drukket. Det skaper også et miljø som kan påvirke hendelser og ting som folk kan gjøre når de er beruset av alkohol.

Blir man fersket for å smugle en liten mengde av det inn i landet kan man få bøter, og er det storsmugling havner man i fengsel. Blir man tatt for det en gang, er sjansene større for neste gang man skal krysse grensen at man blir sjekket for smuglergods i fartøyet. Folk fra Øst-Europa smugler sprit og annen alkohol inn i Norge. Fengselsstraff i Norge for øst-europeere er ikke like ille som f.eks. Syria.

Det er ikke bare smugling av sprit og alkohol som det smugles mye av, men også mye snus og tobakk, som kan føre til en stor bot på over 2000 kroner. Må man betale over 3400kr, får man et kriminelt rulleblad.

Ole Ervik var «smuglerkongen» på 1920-tallet utenfor Trønderkysten. Hjemplassen var på Frøya. Han fraktet masse sprit via båt etter at sildefisket slo galt et par år i Nord-Norge. De som var på båtene puttet livet sitt på spill for å frakte sprit fra f.eks.: Spania, Tyrkia og Russland. Siden dette var en lang vei å reise i datidens båter. Disse båtene kunne lett kantre og forlise. Man kan spørre seg selv «Er det virkelig verdt det?». Det har vi svaret på, nei! Det er det ikke. Det kan kanskje være gøy de første 15 minuttene, helt til konsekvensene begynner å slå til.

Vår mening er at man burde holde seg langt unna smuglersprit og holde seg til Vinmonopolet hvis man absolutt skal ha alkohol å drikke, selv om alkohol generelt er en dårlig ide. Smuglersprit kan gi forskjellige skader på seg selv og de rundt oss. Vil man at de rundt skal ha det bra, burde man slutte snarest mulig med slikt. Hvis du ikke greier å stoppe, ikke drikk smuglersprit for all del.

Kilder:

https://www.ung.no/alkohol/1138_Metanol.html

http://www.klikk.no/produkthjemmesider/vimenn/article349595.ece

http://www.nettavisen.no/na24/varsko-nye-og-hyere-smuglerbter/3684847.html

Trodde du virkelig så ondt om alkohol?

Trodde du virkelig så ondt om alkohol?

Hvis du drikker alkohol så påvirkes kroppen, humøret kan endre seg og man kan begynne å kjenne seg påvirket av alkoholen. Konsekvensen ved bruk av alkohol kan gjøre at du mister egenskapen ved og kontrollere kroppen. Alkohol blir sugd inn i blodet fra tarmene. Noe av alkoholen blir forbrent i magesekken, når alkoholen har blitt sugd opp i blodet kan det måles i promille.  Når en voksen drikker alkohol vil han bli påvirket, for eks: humøret for voksnen kan endre seg og det kan være vanskelig for barna å si til voksnen at man ikke liker det.

Når voksne drikker kan de unge smittes av det, for eksempel hvis en forelder drikker hver kveld kan en unge tro at det kanskje er vanlig å drikke. Dette kan ha negativ virkning på ungdommene. Det er greit å ta seg en øl i ny og ne men det går en grense når man blander in brennevin og sprit, da kan det plutselig bli et annet tema, hvis de blir sint under drikkingen da kan barna bli redd og det kan forandre livet til barna. og det kan gå ut over ungene og de kan plutselig begynne med det selv. Er da voksne et godt forbilde?

Et voksen er et forbilde hvis de tar ansvar og er forsvarlig og sier til seg selv at de drikker for mye, da lærer barna at de og skal gjøre det i forhold til hvis foreldrene drikker og drikker og ikke tar stopp. Hvis barna deres drikker må foreldrene fortelle hva de har gjort og hva som er konsekvensene og hva som kan skje med dem, det er et godt forbilde. Foreldre må ikke bli sinte hvis barna drikker, foreldrene har lov til å bli skuffet.

Alkohol har annen virkning hos unger enn hos voksne, ungdommer får akoholforgiftning for de drikker så mye. Alkohol hos ungdom kan også følge til vold og overfall for ungdommen ikke har kontroll på seg selv og hva den gjør, aldersgrensen på alkohol er også 18 år, dette hjelper med at ungdommen ikke har like bra tilgang på alkohol. Noen av årsakene til ungdom og alkoholdrikking er at foreldrene drikker ofte og hvis de drar på fest har du større sjanse for å få i seg alkohol.

Min mening om dette er at voksne kan ha negativ påvirkning på unge men det kan være positivt. Unge kan se hva alkohol fører til og dermed være mere varsom med alkohol men det kan også være at unge blir påvirket negativt og dermed tenke at alkohol er en vanlig ting og at de begynner selv. Voksne skal fortsatt få lov til og drikke men i mindre mengder alkohol og dette med erfaring burde voksne vite det kan være vanskelig for ungdommer i puberteten, og ta vanskelige valg. Ungdommer ønsker å være populær og dermed drikker de for å få oppmerksomhet og for å føle seg komfortabel. Alkohol kan ha både positiv og ha negativ innvirkning på ungdom.

Rus nå, rus før

Rus nå, Rus før

Vi har nå fått gruppeoppgaven: Rus nå, og rus før. Personlig er dette et veldig alvorlig tema, med tanke på hvor mye «drikkepress» det er nå til dags. Rus har blitt et stort tema i dagens samfunn, ved både vanlig bruk, og misbruk. Det største problemet i dag, er jo det såkalte «drikkepresset». Mange har lyst til å gå på fest, men tørr ikke, fordi de er redde for å bli utsatt for drikkepress. Det er ganske alvorlig, siden det ikke skal gå an å dra på fest uten at det skal skje.

I dagens samfunn så bruker flere barn i 12 års alderen rusmidler i skoletiden, de kjøper det på skoleområdet og det bruker de for å komme igjennom skoledagen. Sånn var det ikke før i tiden. Da var det vanskeligere å få tak i alkohol og rusmidler i fritiden. Prisen var mye høyere. Og folk hadde ikke like mye penger. Men samtidig, så var det et mye mer sosialt samhold før i tiden, når ikke Internett hadde tatt opp hele livene våre. Vi kan gå tilbake til så tidlig som 90 tallet, da «rave» party var ganske inn i bildet. Da var det ganske enkelt og få solgt dop, siden det var mange folk, høy musikk og veldig mye drikking.

Vi tror at grunnen til at folk bruker rusmidler nå til dags, enn hva de gjorde før, er fordi det blir mer og mer skole, presset på kroppsbildet og sosialt samvær blir stadig større. Mange blir deprimert, og de trenger noe for og løfte på presset.

Grunnen til at masse folk bruker rusmidler er for grunn at det blir populært eller press, for eksempel hvis en av vennene dine bruker alkohol eller narkotika så tenker du også og bruke det fordig du tror at det er greit og man tror det er kult å bruke det og det kan føre til at man blir avhengig.

Hvorfor bruker man rusmidler: man bruker rusmidler på grunn av man vil være avslappet eller ha en god tid, og vis man vil eksperimenter med alkohol så kan du drikke seg full.

Når man ser på statistikk fra før i tiden, er det lite bruk av rusmidler på 70-80 tallet. Men stadig, etter hvert, oppover på 90-tallet og til 2010, retter det seg ut, og ligger på en rett linje. Så det vil si at rus ikke er noe nytt, og at det har vert her de siste fire tiår.

Så da har vi fått en konklusjon. Det var ikke like mye alkohol og rusmidler før i tiden som det  nå. Når vi sier at det var mindre før, så betyr ikke det at det ikke fantes. Det var der, men i mindre mengder enn det er nå. I dag er det mer rus, men det er på grunn av det samfunnet nå til dags.